Tentang Kementerian

Sektor Kemudahan Awam di Sarawak sebelum ini adalah di bawah skop Kementerian Kewangan dan Kemudahan Awam. Walau bagaimanapun, setelah Kabinet Sarawak dirombak pada 1 Julai 2004, Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk memisahkan sektor Kemudahan Awam daripada Kementerian Kewangan. 

Semasa sektor Kemudahan Awam di Sarawak masih lagi di bawah skop Kementerian Kewangan dan Kemudahan Awam, Setiausaha Kewangan Negeri telah dilantik sebagai Setiausaha Tetap Kemudahan Awam.

SELANJUTNYA