EN  | BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Bekalan AirBekalan Air

Bekalan Air

  • Memastikan adanya bekalan air dirawat yang mencukupi, boleh dipercayai, berkualiti, efisyen, mampu dinikmati dan selamat bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat di kawasan-kawasan bandar.
  • Memanjangkan liputan bekalan air dirawat ke kawasan-kawasan luar bandar terutamanya ke kampung-kampung dan rumah-rumah panjang seluruh Sarawak.
  • Merancang, merangka dan melaksana polisi-polisi berkenaan dengan sektor bekalan air di Sarawak.
  • Merancang, mengkoordinasi dan memantau perkembangan projek bekalan air di Sarawak.
  • Mengembangkan dan menguruskan sumber air sedia ada.
  • Mentadbir dan menguatkuasa, ordinan air, peraturan-peraturan bekalan air dan peruntukan perlesenan di dalam negeri.
  • Memastikan projek-projek yang dilaksanakan mematuhi polisi, jadual, belanjawan dan nilai skim yang telah diluluskan.
  • Membuat perancangan dari segi peningkatan kapasiti dalam sektor utiliti supaya bekalan mencukupi bagi memenuhi permintaan daripada pengguna atau pelanggan domestik, komersil dan industri.


Polisi Bekalan Air

(sedang dibina)