EN  | BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Objektif KementerianObjektif Kementerian

Memastikan bekalan air, elektrik dan gas mencukupi, berkualiti, efisien, berkemampuan dan selamat untuk kegunaan industri komersil dan kegunaan domestik atau pengguna.

Memastikan peruntukan bagi program atau projek adalah terjamin.

Memastikan bekalan air, elektrik dan sub sektor gas dikawal dan dikendalikan dengan secukupnya.

Memastikan projek yang dilaksanakan selaras dengan polisi, jadual, belanjawan dan nilai skim yang diluluskan.

Membuat perancangan agar kapasiti bekalan mencukupi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat di dalam sektor utiliti terutamanya daripada domestik, komersil dan penggunaan industri atau pengguna.