EN  | BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

EIU - Kontraktor Pepasangan ElektrikEIU - Kontraktor Pepasangan Elektrik

Permohonan dan muat turun

Kontraktor Pepasangan Elektrik

ATAS TALIAN

eMINDS.sarawak.gov.my

MANUAL

Borang Permohonan Baru

Borang Pembaharuan

OTHERS

Helaian Log

Memenuhi keperluan boleh mengikut mana-mana urutan, tetapi sijil dikeluarkan apabila SEMUA keperluan dipenuhi

Sukatan

No

Documen

1

Silibus Peperiksaan Kontraktor Pepasangan Elektrik

Syarat, Prosedur dan Fi

Syarat umum


 

 

Muat turun di sini


 

Kategori pendaftaran

Pengendorsan sijil

Kursus dan peperiksaan

Prosidur bagi permohonan baru Sijil Pendaftaran sebagai Kontraktor Pepasangan Elektrik

Prosedur mengendors menaik taraf Sijil Pendaftaran sebagai Kontraktor Pepasangan Elektrik daripada 100kW kepada NIL
Prosedur pengendorsan “Authorized to Test” pada Sijil Pendaftaran sebagai Kontraktor Pepasangan Elektrik
Prosidur menukar pemilikan perniagaan

Prosidur untuk pembaharuan Sijil Pendaftaran sebagai Kontraktor Pepasangan Elektrik

Fi

Silibus

Penyediaan dokumen

 

MUAT TURUN MAKLUMAT PENUH KONTRAKTOR PEPASANGAN ELEKTRIK DI SINI