EN  | BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

EIU - Pelesanan & Pendaftaran PemasanganEIU - Pelesanan & Pendaftaran Pemasangan


Borang

Bil.
Jenis-jenis Permohonan
Borang
1
Application for a License to Use, Work or Operate an Electrical Generating Installation or to Supply Energy Form A
2
Application for Registration of an Installation Form B
3
Notice of Initial Inspection Form E
4
Notice of follow up Inspection Form F  


Rujukan

1. Maklumat dikehendaki untuk Analisis Kewangan.


Kelayakan Umum


Lesen diperlukan untuk janakuasa elektrik yang berkapasiti melebihi 5 kW untuk tujuan membekal atau menghantar bekalan elektrik.

Pepasangan mungkin juga perlu didaftar sebelum Sijil Pendaftaran dikeluarkan.dan ini termasuk pepasangan yang dikeluarkan bersama dengan lesen.

1. Permohonan lesen untuk mengguna, bekerja atau mengendali pepasangan janakuasa elektrik atau untuk membekalkan tenaga dan pendaftaran pepasangan elektrik dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Bil.
Dokumen-dokumen Yang Diperlukan
Bilangan Yang Diperlukan
Catatan
1
Borang A : Permohonan Lesen untuk kegunaan, kerja atau operasi pepasangan janakuasa elektrik atau untuk membekalkan tenaga dibawah section 4 of the Electricity Ordinance
2 set
Seksyen 1,2 dan 3 yang dilengkapkan dan ditandatangani
2
Borang B : Permohonan untuk pendaftaran pepasangan
1 set
Lengkap dan ditandatangani
3
Lukisan Skema
2 set
Skim sistem janakuasa dan agihan bekalan hendaklah dikemukakan
4

Peta Lot Tanah

6 set
Tempat/sempadan bekalan elektrik perlu ditandakan
5
Pelan lokasi
2 set
Lokasi premis mesti ditunjukkan
6
Spesifikasi Teknikal Janakuasa
2 set
Jadual yang menunjukkan spesifikasi teknikal janakuasa yang akan dipasang / beroperasi
7

Justifikasi/Tujuan

1 set
Tujuan untuk janakuasa persendirian untuk bekalan
8
Analisis Kewangan
1set
Sila rujuk Format Analisis Kewangan. Tidak diperlukan bagi permohonan janakuasa tunggu-sedia.
9
Dokumen-dokumen lain Dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan

2. Permohonan untuk Pendaftaran Pepasangan Elektrik, dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan seperti berikut:

Bil.
Dokumen-dokumen Yang Diperlukan
Bilangan Yang Diperlukan
Catatan
1
Form B : Permohonan untuk Pendaftaran Pemasangan
1 set
Lengkap dan ditandatangani
2
Lukisan skema
2 set
Sistem agihan di dalam permis
3

Pelan Lokasi

2 set
Lokaliti permis hendaklah ditunjukkan
4
Dokumen-dokumen lain Dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan

Nota: Seperti Syarat 64 Bekalan Elektrik, 1999, semua pelan, lukisan dan spesifikasi hendaklah dikemukakan oleh personel yang berkelayakan.

Yuran Lesen

Kapasiti Pepasangan
Jenis Aktiviti
Penjanaan
Penghantaran
Pengagihan
Agregat Kuasa tidak melebihi 5KW
Tiada
Tiada
Tiada
Agregat kuasa melebihi 5KW dan kurang daripada 100MW
80sen/KW
80sen/KW
50sen/KW
Agregat kuasa melebihi 100MW
RM1.00/KW
RM1.00/KW
50sen/KW

Pengiraan jumlah yuran :

(a) kW adalah dikira 0.8 x kVA;

(b) apabila lesen diberi untuk dua atau lebih aktiviti, pemegang lesen akan dikenakan bayaran yuran yang tertinggi

(c) Jumlah yuran minimum setahun ialah RM100.00.


Yuran Lesen Untuk Pembinaan Dan Penyelenggaraan Bagi Pepasangan Dan Penjanaan Bekalan Elektrik Kuasa Hidro

(a) Sebelum tarikh operasi komersil bagi pepasangan :

Kapasiti Pepasangan
Yuran tahunan
100 MW dan ke bawah
RM100
Di antara 101 MW dan 500 MW
RM1,000
Di antara 501 MW dan 999 MW
RM50,000
1000 MW dan ke atas
RM100,000

(b) Selepas tarikh operasi komersil bagi pepasangan:

Kapasiti Pepasangan
Yuran tahunan
Di antara 101 MW dan 500 MW
RM1.00 per KW
Di antara 501 MW dan 999 MW
RM1.20 per KW
1000 MW dan ke atas
RM1.50 per KW

(c)
"tarikh operasi komersil" bererti tarikh yang mana pemegang lesen mula menjual bekalan elektrik yang dijana dan diagih kepada para pengguna.
 

Yuran Untuk Pemasangan Dan Pembaharuan

Bayaran yuran tertakluk kepada jenis-jenis yuran yang boleh dibayar untuk pendaftaran pemasangan atau pembaharuan kepada pendaftaran:

Kapasiti PePasangan
Yuran untuk 12 bulan
(a)
Untuk setiap pepasangan 10 KW atau kurang
RM20
(b)
Untuk setiap pepasangan yang lebih daripada 10 KW hingga 50 KW
RM50
(c)
Untuk setiap pepasangan lebih daripada 50KW hingga 100KW
RM500
(d)
Untuk setiap pepasangan lebih daripada 100KW hingga 300KW
RM1,000
(e)
Untuk setiap pepasangan yang lebih daripada 300KW hingga 600 KW
RM1,500
(f)
Untuk setiap pepasangan yang lebih daripada 600KW hingga 1000KW
RM2,000
(g)
Untuk setiap pepasangan yang lebih daripada 1000KW hingga 2500KW
RM3,000
(h)
Untuk setiap pepasangan yang lebih daripada 2500KW hingga 5000KW
RM5,000
(i)
Untuk setiap pepasangan yang lebih daripada 5000KW
RM1.00 per kilowat


Prosedur Pemohonan Lesen Untuk Kegunaan, Kerja Atau Kendali Pepasangan Janakuasa
Prosedur Perlesenan Dan Pendaftaran Janakuasa Tunggu-Sedia Yang Menerima Bekalan Daripada Pemegang Lesen Pembekal Tenaga